Hvor godt kjenner du din kjærestes/partners egenskaper, prioriteringer og måte å tenke på?

 Kommuniserer og forstår dere hverandres behov, eller snakker dere forbi hverandre?

 Lever du i et lykkelig parforhold, eller er det noe i relasjonen du gjerne vil endre?

 Hva kan personlighetstesten «Profil20» gjøre for å forbedre kommunikasjon og forståelse?


Hvorfor-ta-Profil20
Kommunikasjon og ikke minst forståelse av hverandres kommunikasjon, er viktige nøkkelfaktorer for et trygt, godt og utviklende samliv. Mange par opplever i perioder at de snakker forbi hverandre, prioriterer forskjellig eller ikke lytter til hverandre, og dette kan lede til misforståelser, irritasjon, frustrasjon og konflikter.

Hva vet du om din partners kommunikasjon? Vet du f.eks. hvilken sans partneren din foretrekker å bruke når han/hun kommuniserer? Kommuniserer han/hun i bilder eller i ord eller følelser? Gjør du det samme, eller kommuniserer du på en annen måte enn din partner?

I samliv og ekteskap er evnen og viljen til kommunikasjon den viktigste nøkkelen til suksess. Dessverre er også kommunikasjon, eller mangel på kommunikasjon, en av hovedgrunnene til frustrasjon, irritasjon og skuffelse. Dårlig kommunikasjon partnere imellom kan ha en tendens til å utvikle seg over tid. Ting som burde vært sagt, blir ikke sagt, og det hele ender med en nedadgående spiral hvor uforsonte ting hoper seg opp. Hvorfor har vi så lett for å snakke forbi hverandre? Hva er det som gjør det så vanskelig å snakke åpent og ærlig med sin partner? Er det redsel for misforståelse og avvisning? Latterliggjøring?

Mulighetsverktøyet Profil20 er en personlighetstest utviklet bl.a. for å kunne forklare hvorfor vi som individer er forskjellige, prioriterer forskjellig, tenker forskjellig og handler forskjellig. Profil20 gir oss innblikk i egen atferd og forventninger samtidig som den, brukt i parforhold, kan gi innsikt i muligheter, begrensninger og utfordringer hos begge parter.
 

Fire-figurer-med-tekst-web

Profil20 gir innblikk i likheter og ulikheter og forklarer hvorfor det er slik. Dette skaper rom for større forståelse og aksept. Det er nå engang slik at noen har stort behov for system, orden og struktur, mens andre har større frihetsfølelse i ustruktur. Noen har høyt ambisjonsnivå når det gjelder jobb, mens andre kan ha større fokus på hjem og familie.

Vil dårlig kommunikasjon bli bedre av seg selv? Vil det naturlig bedres over tid? I noen tilfeller kan det skje, men som regel ikke. For mange vil den nedadgående spiralen som dårlig kommunikasjon skaper, føre til større og større isolasjon i relasjonen. Partnerene sklir lengre og lengre vekk fra hverandre i takt med frustrasjonen og irritasjonen som vokser. Men om man lærer seg hvordan en selv og partneren tenker og kommuniserer, hvilke behov han/hun har og i tillegg forstår mer om hvorfor atferden er som den er, så vil man kunne begynne å snakke samme språk. Dette er i alle fall ett steg i riktig retning, og dersom begge parter er interessert i å bli kjent med hverandres behov, er mye gjort.


TILBUD FOR PAR

Benytt deg/dere av følgende tilbud fra Profil20. Én Profil20 koster vanligvis 990.- kr inklusiv moms. Nå får dere 2 stk Profil20 som par, dvs at den andre Profil20’en er gratis. Eller som noen ville sagt det; begge er halv pris…

Alt du trenger å gjøre er å gå inn på www.Profil20.no, ta testen og betale for denne. Vi sender deretter din 21 siders Profil20-rapport til deg sammen med en rabattkode, som gir dere 1 gratis test, i tillegg til den du har betalt.

 

De-4-Familier-korrektur

 

Profil20 har mange muligheter, og kan for deg som privatperson være et spennende, underholdende og lærerikt verktøy for selvoppdagelse og utvikling, og kan også sees som en bekreftelse på dine egenskaper, din tenkestil og dine behov. Den samler fragmenter av deg, setter dem sammen til en større helhet og beskriver litt av kompleksiteten som ligger i din person. Profil20 gir deg en tilbakemelding på hvordan du tenker, hvilke gode egenskaper du har, hva du foretrekker og hvorfor, hvordan du best lærer, hvordan du kommuniserer og handler, bare for å nevne noe. Den gir et spennende innblikk i, og overblikk over det viktigste mennesket i ditt liv – nemlig deg. Og ikke nok med det, igjennom å bli bedre kjent med deg selv vil du også lettere kunne sette deg inn i hvorfor andre tenker og handler som de gjør. Kanskje er det like spennende å lese om din partner som det er å lese om deg selv? En ting er sikkert, noen aha-opplevelser vil du/dere få…

 

Lykke til og takk for at du leste om denne muligheten.
Lurer du på noe, kan du kontakte oss på: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

 

Profil20 for privatpersoner

Profil20 har mange muligheter, og kan for deg som privatperson være et spennende, underholdende og lærerikt verktøy for selvoppdagelse og utvikling, og kan sees som en bekreftelse på dine egenskaper, din tenkestil og dine behov. Den samler fragmenter av deg, setter dem sammen til en større helhet og beskriver litt av kompleksiteten som ligger i din person. Profil20 gir deg en tilbakemelding på hvordan du tenker, hvilke gode egenskaper du har, hva du foretrekker og hvorfor, hvordan du best lærer, hvordan du kommuniserer og handler, bare for å nevne noe. Den gir et spennende innblikk i, og overblikk over det viktigste mennesket i ditt liv – nemlig deg. Og ikke nok med det, igjennom å bli bedre kjent med deg selv vil du også lettere kunne sette deg inn i hvorfor andre tenker og handler som de gjør. 

Vi har holdninger og forventninger som på mange måter definerer oss, og mener gjerne at vi kjenner våre behov utover de helt basale. Gjør vi det? Er det som vi tror? Hvordan velger du når du står ovenfor et valg? Tar du beslutningen på strak arm eller liker du å tenke på det? Hvorfor reagerer du som du gjør? Liker du forutsigbarhet? Er du grundig? Er du innadvendt? Liker du mye liv rundt deg? Profil20 gir deg svarene samlet og skaper nye spørsmål. Er du nysgjerrig på hvem og hva du er?

Et lite tips; Profil20 gir mange indikasjoner på hva du kan bruke for å beskrive deg selv i en jobbsøknad, i en cv, på en datingside eller f.eks når du skal presentere deg i plenum eller for en ukjent. Det er igjennom deg og via deg du opplever verden. Kan det være at bedre selvinnsikt vil endre på dine mønstre og dine valg?

Profil20 ved parforhold

I et ethvert parforhold dukker det opp spørsmål og utfordringer. En uoverensstemmelse eller uenighet kan stamme fra ulike syn på verdier, handlinger, mennesker eller annet. Hvorfor har vi ulike syn? Hvorfor handler og reagerer vi forskjellig? Igjennom bedre innsikt i hverandres egenskaper og tenkestil kan vi få større forståelse for hverandres syn, behov og handlinger. Dette gjør det mulig å bli forsont, og skape utvikling i parforholdet. Ved å se på egen og partners Profil20 sammen, kan valg og handling forstås ikke bare ut ifra behov. Medfødte eller utviklede egenskaper og tenkestil – dvs hvilken del av hjernen vi foretrekker å bruke når vi tenker, løser utfordringer eller resonnerer, er med på å styre våre reaksjonsmønstre og atferd. Ved å bli bedre kjent med hverandres likheter og ulikheter vokser trygghet og respekt, og muligheten for å lykkes i parforholdet blir vesentlig større.

Profil20 er et unikt og enkelt hjelpemiddel i et parforhold hvor partnerene er nysgjerrige på hverandre, og gjerne vil lære både seg selv og partneren bedre å kjenne.

PROFIL20-web-950px

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Perfeksjonisten er kvalitetssøkende, arbeidsom, grundig, saksorientert, ordenspreget, nøyaktig, forsiktig, detaljrettet, systematisk, fokusert, omstendelig og stiller høye krav til seg selv. Vedkommendes fokus på detaljer kan virke tidkrevende i teamarbeid. Han/hun er tydelig saksrettet og kan ha utfordringer i et sosialt samspill da vedkommende ofte er ganske innadvendt og vanligvis søker trygghet. Perfeksjonisten lytter gjerne til faglig sterke autoriteter, og har en sterk indre motivasjon til å levere det vedkommende tror forventes av resultat og standard. Kvaliteten på avsluttet arbeid kan for han/hun være viktigere enn å holde tidsfrister. Ønsket om/behov for System, Orden og Struktur (SOS) er betydelig.

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Den Lojale Lagspiller er en person som er arbeidsvillig, lojal, pliktoppfyllende med sterk sans for orden og ryddighet. Han/hun er punktlig, pålitelig og trives godt med selvstendig arbeid om det finnes faste rammer og tydelige instruksjoner. Dette er viktig for vedkommende fordi han/hun kan ha en iboende frykt for eventuelle konsekvenser. Vedkommende oppfattes gjerne som litt innadvendt, men er allikevel et typisk følelsesmenneske med relativt tydelig kroppsspråk som viser hvordan han/hun har det. Den Lojale Lagspiller kan trives og blomstre i rutinearbeid om jobben vedkommende gjør blir oppmuntret og anerkjent av kollegaer og ledere. Når han/hun finner en jobb vedkommende trives i, blir Den Lojale Lagspiller gjerne værende der i mange år uten at det går ut over arbeidsinnsatsen og kvaliteten i arbeidet. Vedkommende møter opp i god tid til avtaler eller arbeid, og legger gjerne ned en ekstrainnsats om det blir verdsatt. Han/hun har et ønske om å gjøre alt riktig og korrekt, noe som resulterer i høy arbeidsinnsats for de rette arbeidsgivere.

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Analytikeren er som regel mer innadvendt enn utadvendt, vanligvis detaljrettet, analytisk, realistisk, systematisk og stabil. Vedkommende vet hvor alt befinner seg til enhver tid og kan kanskje huske ord for ord hva som ble sagt i siste samtale. Samtidig kan han/hun iblant virke ganske distansert og er gjerne følsom for konstruktiv tilbakemelding. Analytikeren er opptatt av å vurdere oppgaver og konsekvenser grundig. Han/hun har stort fokus på å være faglig oppdatert og vil på grunn av sine detaljkunnskaper kunne virke temmelig bestemt i både faglige og personlige spørsmål. Da Analytikeren tilhører den Kvalitetssøkende familien og er grundig, logisk og systematisk går vedkommende sjelden fra halvgjort jobb.

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Den Detaljorienterte Pådriveren er grundig, resultatorientert, analytisk, åpen for nytt, ambisiøs, arbeidsom, uavhengig, initiativrik, direkte og ansvarssøkende. På grunn av sin engasjerte natur vil han/hun balansere mellom ut- og innadvendthet, men kan i rette omgivelser være blant de mer utadvendte. Når han/hun arbeider med en sak, stiller vedkommende svært høye krav til seg selv og sine medarbeidere, og kan noen ganger oppfattes som temmelig kravstor av andre. Dette er en svært arbeidsom og grundig person som ønsker å levere feilfrie resultater som ikke skal kunne kritiseres av noen. Målfokus, kontroll, kvalitet og saksorientering er også viktige trekk ved Den Detaljorienterte Pådriveren.

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Den Målrettede Logiker er ambisiøs, seriøs, saksrettet, systematisk, fordypende, nøyaktig, analytisk og omstendelig. Vedkommende liker å ha kontroll med sine gjøremål, og arbeider best når han/hun har nok tid til å være grundig. Forutsigbarhet og stabilitet er viktige rammevilkår for at han/hun skal trives, og Den Målrettede Logiker kan grunnet sin høye faglige kunnskap være en utmerket prosjektleder.

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Den Målbevisste Systematiker er lojal, stabil, forsiktig, grundig, arbeidsom, korrekt, logisk, strukturert, rasjonell, vurderende, analytisk, saksorientert, kvalitetsbevisst og nøyaktig. Han/hun fokuserer mer på sak enn på person, holder sine frister, er arbeidsom, og legger sin ære og sin lojalitet i å levere fra seg ordentlige og kvalitetssikrede resultater. Vedkommende trives best når arbeidsmiljøet preges av System, Orden og Struktur (SOS). Den Målbevisste Systematiker jobber naturlig nok systematisk for å nå sine mål, stiller krav til sine medarbeideres fagkunnskap og er som oftest mer opptatt av faglige mål enn av nyorientering.

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Serviceyteren er lojal, arbeidsom, pålitelig, effektiv, positiv, fleksibel, tilpasningsdyktig, mer personorientert enn saksorientert, imøtekommende, hjelpsom og innordnende. Han/hun har lett for å omgås andre og er avslappet og lyttende når dette er nødvendig. Serviceyteren er åpen, redelig og tillitsvekkende og takler konflikter greit. Vedkommende har god sans for orden og system. Serviceyteren er ingen typisk nyskaper, og er dyktigere til å etablere en god atmosfære i en stabil organisasjon, enn til å skape noe helt nytt. Han/hun er til å stole på og legger sin ære i å levere det som forventes og gjerne litt til, uten å skryte av det. På den annen side er Serviceyteren positiv til forandringer, bare endringene er logiske og tydelig kommunisert.

 

Hvor godt kjenner du din kjærestes/partners egenskaper, prioriteringer og måte å tenke på?

 Kommuniserer og forstår dere hverandres behov, eller snakker dere forbi hverandre?

 Lever du i et lykkelig parforhold, eller er det noe i relasjonen du gjerne vil endre?

 Hva kan personlighetstesten «Profil20» gjøre for å forbedre kommunikasjon og forståelse?


Hvorfor-ta-Profil20
Kommunikasjon og ikke minst forståelse av hverandres kommunikasjon, er viktige nøkkelfaktorer for et trygt, godt og utviklende samliv. Mange par opplever i perioder at de snakker forbi hverandre, prioriterer forskjellig eller ikke lytter til hverandre, og dette kan lede til misforståelser, irritasjon, frustrasjon og konflikter.

Hva vet du om din partners kommunikasjon? Vet du f.eks. hvilken sans partneren din foretrekker å bruke når han/hun kommuniserer? Kommuniserer han/hun i bilder eller i ord eller følelser? Gjør du det samme, eller kommuniserer du på en annen måte enn din partner?

I samliv og ekteskap er evnen og viljen til kommunikasjon den viktigste nøkkelen til suksess. Dessverre er også kommunikasjon, eller mangel på kommunikasjon, en av hovedgrunnene til frustrasjon, irritasjon og skuffelse. Dårlig kommunikasjon partnere imellom kan ha en tendens til å utvikle seg over tid. Ting som burde vært sagt, blir ikke sagt, og det hele ender med en nedadgående spiral hvor uforsonte ting hoper seg opp. Hvorfor har vi så lett for å snakke forbi hverandre? Hva er det som gjør det så vanskelig å snakke åpent og ærlig med sin partner? Er det redsel for misforståelse og avvisning? Latterliggjøring?

Mulighetsverktøyet Profil20 er en personlighetstest utviklet bl.a. for å kunne forklare hvorfor vi som individer er forskjellige, prioriterer forskjellig, tenker forskjellig og handler forskjellig. Profil20 gir oss innblikk i egen atferd og forventninger samtidig som den, brukt i parforhold, kan gi innsikt i muligheter, begrensninger og utfordringer hos begge parter.
 

Fire-figurer-med-tekst-web

Profil20 gir innblikk i likheter og ulikheter og forklarer hvorfor det er slik. Dette skaper rom for større forståelse og aksept. Det er nå engang slik at noen har stort behov for system, orden og struktur, mens andre har større frihetsfølelse i ustruktur. Noen har høyt ambisjonsnivå når det gjelder jobb, mens andre kan ha større fokus på hjem og familie.

Vil dårlig kommunikasjon bli bedre av seg selv? Vil det naturlig bedres over tid? I noen tilfeller kan det skje, men som regel ikke. For mange vil den nedadgående spiralen som dårlig kommunikasjon skaper, føre til større og større isolasjon i relasjonen. Partnerene sklir lengre og lengre vekk fra hverandre i takt med frustrasjonen og irritasjonen som vokser. Men om man lærer seg hvordan en selv og partneren tenker og kommuniserer, hvilke behov han/hun har og i tillegg forstår mer om hvorfor atferden er som den er, så vil man kunne begynne å snakke samme språk. Dette er i alle fall ett steg i riktig retning, og dersom begge parter er interessert i å bli kjent med hverandres behov, er mye gjort.


TILBUD FOR PAR

Benytt deg/dere av følgende tilbud fra Profil20. Én Profil20 koster vanligvis 990.- kr inklusiv moms. Nå får dere 2 stk Profil20 som par, dvs at den andre Profil20’en er gratis. Eller som noen ville sagt det; begge er halv pris…

Alt du trenger å gjøre er å gå inn på www.Profil20.no, ta testen og betale for denne. Vi sender deretter din 21 siders Profil20-rapport til deg sammen med en rabattkode, som gir dere 1 gratis test, i tillegg til den du har betalt.

 

De-4-Familier-korrektur

 

Profil20 har mange muligheter, og kan for deg som privatperson være et spennende, underholdende og lærerikt verktøy for selvoppdagelse og utvikling, og kan også sees som en bekreftelse på dine egenskaper, din tenkestil og dine behov. Den samler fragmenter av deg, setter dem sammen til en større helhet og beskriver litt av kompleksiteten som ligger i din person. Profil20 gir deg en tilbakemelding på hvordan du tenker, hvilke gode egenskaper du har, hva du foretrekker og hvorfor, hvordan du best lærer, hvordan du kommuniserer og handler, bare for å nevne noe. Den gir et spennende innblikk i, og overblikk over det viktigste mennesket i ditt liv – nemlig deg. Og ikke nok med det, igjennom å bli bedre kjent med deg selv vil du også lettere kunne sette deg inn i hvorfor andre tenker og handler som de gjør. Kanskje er det like spennende å lese om din partner som det er å lese om deg selv? En ting er sikkert, noen aha-opplevelser vil du/dere få…

 

Lykke til og takk for at du leste om denne muligheten.
Lurer du på noe, kan du kontakte oss på: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

 

Profil20 for privatpersoner

Profil20 har mange muligheter, og kan for deg som privatperson være et spennende, underholdende og lærerikt verktøy for selvoppdagelse og utvikling, og kan sees som en bekreftelse på dine egenskaper, din tenkestil og dine behov. Den samler fragmenter av deg, setter dem sammen til en større helhet og beskriver litt av kompleksiteten som ligger i din person. Profil20 gir deg en tilbakemelding på hvordan du tenker, hvilke gode egenskaper du har, hva du foretrekker og hvorfor, hvordan du best lærer, hvordan du kommuniserer og handler, bare for å nevne noe. Den gir et spennende innblikk i, og overblikk over det viktigste mennesket i ditt liv – nemlig deg. Og ikke nok med det, igjennom å bli bedre kjent med deg selv vil du også lettere kunne sette deg inn i hvorfor andre tenker og handler som de gjør. 

Vi har holdninger og forventninger som på mange måter definerer oss, og mener gjerne at vi kjenner våre behov utover de helt basale. Gjør vi det? Er det som vi tror? Hvordan velger du når du står ovenfor et valg? Tar du beslutningen på strak arm eller liker du å tenke på det? Hvorfor reagerer du som du gjør? Liker du forutsigbarhet? Er du grundig? Er du innadvendt? Liker du mye liv rundt deg? Profil20 gir deg svarene samlet og skaper nye spørsmål. Er du nysgjerrig på hvem og hva du er?

Et lite tips; Profil20 gir mange indikasjoner på hva du kan bruke for å beskrive deg selv i en jobbsøknad, i en cv, på en datingside eller f.eks når du skal presentere deg i plenum eller for en ukjent. Det er igjennom deg og via deg du opplever verden. Kan det være at bedre selvinnsikt vil endre på dine mønstre og dine valg?

Profil20 ved parforhold

I et ethvert parforhold dukker det opp spørsmål og utfordringer. En uoverensstemmelse eller uenighet kan stamme fra ulike syn på verdier, handlinger, mennesker eller annet. Hvorfor har vi ulike syn? Hvorfor handler og reagerer vi forskjellig? Igjennom bedre innsikt i hverandres egenskaper og tenkestil kan vi få større forståelse for hverandres syn, behov og handlinger. Dette gjør det mulig å bli forsont, og skape utvikling i parforholdet. Ved å se på egen og partners Profil20 sammen, kan valg og handling forstås ikke bare ut ifra behov. Medfødte eller utviklede egenskaper og tenkestil – dvs hvilken del av hjernen vi foretrekker å bruke når vi tenker, løser utfordringer eller resonnerer, er med på å styre våre reaksjonsmønstre og atferd. Ved å bli bedre kjent med hverandres likheter og ulikheter vokser trygghet og respekt, og muligheten for å lykkes i parforholdet blir vesentlig større.

Profil20 er et unikt og enkelt hjelpemiddel i et parforhold hvor partnerene er nysgjerrige på hverandre, og gjerne vil lære både seg selv og partneren bedre å kjenne.

PROFIL20-web-950px

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Perfeksjonisten er kvalitetssøkende, arbeidsom, grundig, saksorientert, ordenspreget, nøyaktig, forsiktig, detaljrettet, systematisk, fokusert, omstendelig og stiller høye krav til seg selv. Vedkommendes fokus på detaljer kan virke tidkrevende i teamarbeid. Han/hun er tydelig saksrettet og kan ha utfordringer i et sosialt samspill da vedkommende ofte er ganske innadvendt og vanligvis søker trygghet. Perfeksjonisten lytter gjerne til faglig sterke autoriteter, og har en sterk indre motivasjon til å levere det vedkommende tror forventes av resultat og standard. Kvaliteten på avsluttet arbeid kan for han/hun være viktigere enn å holde tidsfrister. Ønsket om/behov for System, Orden og Struktur (SOS) er betydelig.

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Den Lojale Lagspiller er en person som er arbeidsvillig, lojal, pliktoppfyllende med sterk sans for orden og ryddighet. Han/hun er punktlig, pålitelig og trives godt med selvstendig arbeid om det finnes faste rammer og tydelige instruksjoner. Dette er viktig for vedkommende fordi han/hun kan ha en iboende frykt for eventuelle konsekvenser. Vedkommende oppfattes gjerne som litt innadvendt, men er allikevel et typisk følelsesmenneske med relativt tydelig kroppsspråk som viser hvordan han/hun har det. Den Lojale Lagspiller kan trives og blomstre i rutinearbeid om jobben vedkommende gjør blir oppmuntret og anerkjent av kollegaer og ledere. Når han/hun finner en jobb vedkommende trives i, blir Den Lojale Lagspiller gjerne værende der i mange år uten at det går ut over arbeidsinnsatsen og kvaliteten i arbeidet. Vedkommende møter opp i god tid til avtaler eller arbeid, og legger gjerne ned en ekstrainnsats om det blir verdsatt. Han/hun har et ønske om å gjøre alt riktig og korrekt, noe som resulterer i høy arbeidsinnsats for de rette arbeidsgivere.

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Analytikeren er som regel mer innadvendt enn utadvendt, vanligvis detaljrettet, analytisk, realistisk, systematisk og stabil. Vedkommende vet hvor alt befinner seg til enhver tid og kan kanskje huske ord for ord hva som ble sagt i siste samtale. Samtidig kan han/hun iblant virke ganske distansert og er gjerne følsom for konstruktiv tilbakemelding. Analytikeren er opptatt av å vurdere oppgaver og konsekvenser grundig. Han/hun har stort fokus på å være faglig oppdatert og vil på grunn av sine detaljkunnskaper kunne virke temmelig bestemt i både faglige og personlige spørsmål. Da Analytikeren tilhører den Kvalitetssøkende familien og er grundig, logisk og systematisk går vedkommende sjelden fra halvgjort jobb.

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Den Detaljorienterte Pådriveren er grundig, resultatorientert, analytisk, åpen for nytt, ambisiøs, arbeidsom, uavhengig, initiativrik, direkte og ansvarssøkende. På grunn av sin engasjerte natur vil han/hun balansere mellom ut- og innadvendthet, men kan i rette omgivelser være blant de mer utadvendte. Når han/hun arbeider med en sak, stiller vedkommende svært høye krav til seg selv og sine medarbeidere, og kan noen ganger oppfattes som temmelig kravstor av andre. Dette er en svært arbeidsom og grundig person som ønsker å levere feilfrie resultater som ikke skal kunne kritiseres av noen. Målfokus, kontroll, kvalitet og saksorientering er også viktige trekk ved Den Detaljorienterte Pådriveren.

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Den Målrettede Logiker er ambisiøs, seriøs, saksrettet, systematisk, fordypende, nøyaktig, analytisk og omstendelig. Vedkommende liker å ha kontroll med sine gjøremål, og arbeider best når han/hun har nok tid til å være grundig. Forutsigbarhet og stabilitet er viktige rammevilkår for at han/hun skal trives, og Den Målrettede Logiker kan grunnet sin høye faglige kunnskap være en utmerket prosjektleder.

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Den Målbevisste Systematiker er lojal, stabil, forsiktig, grundig, arbeidsom, korrekt, logisk, strukturert, rasjonell, vurderende, analytisk, saksorientert, kvalitetsbevisst og nøyaktig. Han/hun fokuserer mer på sak enn på person, holder sine frister, er arbeidsom, og legger sin ære og sin lojalitet i å levere fra seg ordentlige og kvalitetssikrede resultater. Vedkommende trives best når arbeidsmiljøet preges av System, Orden og Struktur (SOS). Den Målbevisste Systematiker jobber naturlig nok systematisk for å nå sine mål, stiller krav til sine medarbeideres fagkunnskap og er som oftest mer opptatt av faglige mål enn av nyorientering.

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Serviceyteren er lojal, arbeidsom, pålitelig, effektiv, positiv, fleksibel, tilpasningsdyktig, mer personorientert enn saksorientert, imøtekommende, hjelpsom og innordnende. Han/hun har lett for å omgås andre og er avslappet og lyttende når dette er nødvendig. Serviceyteren er åpen, redelig og tillitsvekkende og takler konflikter greit. Vedkommende har god sans for orden og system. Serviceyteren er ingen typisk nyskaper, og er dyktigere til å etablere en god atmosfære i en stabil organisasjon, enn til å skape noe helt nytt. Han/hun er til å stole på og legger sin ære i å levere det som forventes og gjerne litt til, uten å skryte av det. På den annen side er Serviceyteren positiv til forandringer, bare endringene er logiske og tydelig kommunisert.

 

Hvor godt kjenner du din kjærestes/partners egenskaper, prioriteringer og måte å tenke på?

 Kommuniserer og forstår dere hverandres behov, eller snakker dere forbi hverandre?

 Lever du i et lykkelig parforhold, eller er det noe i relasjonen du gjerne vil endre?

 Hva kan personlighetstesten «Profil20» gjøre for å forbedre kommunikasjon og forståelse?


Hvorfor-ta-Profil20
Kommunikasjon og ikke minst forståelse av hverandres kommunikasjon, er viktige nøkkelfaktorer for et trygt, godt og utviklende samliv. Mange par opplever i perioder at de snakker forbi hverandre, prioriterer forskjellig eller ikke lytter til hverandre, og dette kan lede til misforståelser, irritasjon, frustrasjon og konflikter.

Hva vet du om din partners kommunikasjon? Vet du f.eks. hvilken sans partneren din foretrekker å bruke når han/hun kommuniserer? Kommuniserer han/hun i bilder eller i ord eller følelser? Gjør du det samme, eller kommuniserer du på en annen måte enn din partner?

I samliv og ekteskap er evnen og viljen til kommunikasjon den viktigste nøkkelen til suksess. Dessverre er også kommunikasjon, eller mangel på kommunikasjon, en av hovedgrunnene til frustrasjon, irritasjon og skuffelse. Dårlig kommunikasjon partnere imellom kan ha en tendens til å utvikle seg over tid. Ting som burde vært sagt, blir ikke sagt, og det hele ender med en nedadgående spiral hvor uforsonte ting hoper seg opp. Hvorfor har vi så lett for å snakke forbi hverandre? Hva er det som gjør det så vanskelig å snakke åpent og ærlig med sin partner? Er det redsel for misforståelse og avvisning? Latterliggjøring?

Mulighetsverktøyet Profil20 er en personlighetstest utviklet bl.a. for å kunne forklare hvorfor vi som individer er forskjellige, prioriterer forskjellig, tenker forskjellig og handler forskjellig. Profil20 gir oss innblikk i egen atferd og forventninger samtidig som den, brukt i parforhold, kan gi innsikt i muligheter, begrensninger og utfordringer hos begge parter.
 

Fire-figurer-med-tekst-web

Profil20 gir innblikk i likheter og ulikheter og forklarer hvorfor det er slik. Dette skaper rom for større forståelse og aksept. Det er nå engang slik at noen har stort behov for system, orden og struktur, mens andre har større frihetsfølelse i ustruktur. Noen har høyt ambisjonsnivå når det gjelder jobb, mens andre kan ha større fokus på hjem og familie.

Vil dårlig kommunikasjon bli bedre av seg selv? Vil det naturlig bedres over tid? I noen tilfeller kan det skje, men som regel ikke. For mange vil den nedadgående spiralen som dårlig kommunikasjon skaper, føre til større og større isolasjon i relasjonen. Partnerene sklir lengre og lengre vekk fra hverandre i takt med frustrasjonen og irritasjonen som vokser. Men om man lærer seg hvordan en selv og partneren tenker og kommuniserer, hvilke behov han/hun har og i tillegg forstår mer om hvorfor atferden er som den er, så vil man kunne begynne å snakke samme språk. Dette er i alle fall ett steg i riktig retning, og dersom begge parter er interessert i å bli kjent med hverandres behov, er mye gjort.


TILBUD FOR PAR

Benytt deg/dere av følgende tilbud fra Profil20. Én Profil20 koster vanligvis 990.- kr inklusiv moms. Nå får dere 2 stk Profil20 som par, dvs at den andre Profil20’en er gratis. Eller som noen ville sagt det; begge er halv pris…

Alt du trenger å gjøre er å gå inn på www.Profil20.no, ta testen og betale for denne. Vi sender deretter din 21 siders Profil20-rapport til deg sammen med en rabattkode, som gir dere 1 gratis test, i tillegg til den du har betalt.

 

De-4-Familier-korrektur

 

Profil20 har mange muligheter, og kan for deg som privatperson være et spennende, underholdende og lærerikt verktøy for selvoppdagelse og utvikling, og kan også sees som en bekreftelse på dine egenskaper, din tenkestil og dine behov. Den samler fragmenter av deg, setter dem sammen til en større helhet og beskriver litt av kompleksiteten som ligger i din person. Profil20 gir deg en tilbakemelding på hvordan du tenker, hvilke gode egenskaper du har, hva du foretrekker og hvorfor, hvordan du best lærer, hvordan du kommuniserer og handler, bare for å nevne noe. Den gir et spennende innblikk i, og overblikk over det viktigste mennesket i ditt liv – nemlig deg. Og ikke nok med det, igjennom å bli bedre kjent med deg selv vil du også lettere kunne sette deg inn i hvorfor andre tenker og handler som de gjør. Kanskje er det like spennende å lese om din partner som det er å lese om deg selv? En ting er sikkert, noen aha-opplevelser vil du/dere få…

 

Lykke til og takk for at du leste om denne muligheten.
Lurer du på noe, kan du kontakte oss på: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

 

Profil20 for privatpersoner

Profil20 har mange muligheter, og kan for deg som privatperson være et spennende, underholdende og lærerikt verktøy for selvoppdagelse og utvikling, og kan sees som en bekreftelse på dine egenskaper, din tenkestil og dine behov. Den samler fragmenter av deg, setter dem sammen til en større helhet og beskriver litt av kompleksiteten som ligger i din person. Profil20 gir deg en tilbakemelding på hvordan du tenker, hvilke gode egenskaper du har, hva du foretrekker og hvorfor, hvordan du best lærer, hvordan du kommuniserer og handler, bare for å nevne noe. Den gir et spennende innblikk i, og overblikk over det viktigste mennesket i ditt liv – nemlig deg. Og ikke nok med det, igjennom å bli bedre kjent med deg selv vil du også lettere kunne sette deg inn i hvorfor andre tenker og handler som de gjør. 

Vi har holdninger og forventninger som på mange måter definerer oss, og mener gjerne at vi kjenner våre behov utover de helt basale. Gjør vi det? Er det som vi tror? Hvordan velger du når du står ovenfor et valg? Tar du beslutningen på strak arm eller liker du å tenke på det? Hvorfor reagerer du som du gjør? Liker du forutsigbarhet? Er du grundig? Er du innadvendt? Liker du mye liv rundt deg? Profil20 gir deg svarene samlet og skaper nye spørsmål. Er du nysgjerrig på hvem og hva du er?

Et lite tips; Profil20 gir mange indikasjoner på hva du kan bruke for å beskrive deg selv i en jobbsøknad, i en cv, på en datingside eller f.eks når du skal presentere deg i plenum eller for en ukjent. Det er igjennom deg og via deg du opplever verden. Kan det være at bedre selvinnsikt vil endre på dine mønstre og dine valg?

Profil20 ved parforhold

I et ethvert parforhold dukker det opp spørsmål og utfordringer. En uoverensstemmelse eller uenighet kan stamme fra ulike syn på verdier, handlinger, mennesker eller annet. Hvorfor har vi ulike syn? Hvorfor handler og reagerer vi forskjellig? Igjennom bedre innsikt i hverandres egenskaper og tenkestil kan vi få større forståelse for hverandres syn, behov og handlinger. Dette gjør det mulig å bli forsont, og skape utvikling i parforholdet. Ved å se på egen og partners Profil20 sammen, kan valg og handling forstås ikke bare ut ifra behov. Medfødte eller utviklede egenskaper og tenkestil – dvs hvilken del av hjernen vi foretrekker å bruke når vi tenker, løser utfordringer eller resonnerer, er med på å styre våre reaksjonsmønstre og atferd. Ved å bli bedre kjent med hverandres likheter og ulikheter vokser trygghet og respekt, og muligheten for å lykkes i parforholdet blir vesentlig større.

Profil20 er et unikt og enkelt hjelpemiddel i et parforhold hvor partnerene er nysgjerrige på hverandre, og gjerne vil lære både seg selv og partneren bedre å kjenne.

PROFIL20-web-950px

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Perfeksjonisten er kvalitetssøkende, arbeidsom, grundig, saksorientert, ordenspreget, nøyaktig, forsiktig, detaljrettet, systematisk, fokusert, omstendelig og stiller høye krav til seg selv. Vedkommendes fokus på detaljer kan virke tidkrevende i teamarbeid. Han/hun er tydelig saksrettet og kan ha utfordringer i et sosialt samspill da vedkommende ofte er ganske innadvendt og vanligvis søker trygghet. Perfeksjonisten lytter gjerne til faglig sterke autoriteter, og har en sterk indre motivasjon til å levere det vedkommende tror forventes av resultat og standard. Kvaliteten på avsluttet arbeid kan for han/hun være viktigere enn å holde tidsfrister. Ønsket om/behov for System, Orden og Struktur (SOS) er betydelig.

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Den Lojale Lagspiller er en person som er arbeidsvillig, lojal, pliktoppfyllende med sterk sans for orden og ryddighet. Han/hun er punktlig, pålitelig og trives godt med selvstendig arbeid om det finnes faste rammer og tydelige instruksjoner. Dette er viktig for vedkommende fordi han/hun kan ha en iboende frykt for eventuelle konsekvenser. Vedkommende oppfattes gjerne som litt innadvendt, men er allikevel et typisk følelsesmenneske med relativt tydelig kroppsspråk som viser hvordan han/hun har det. Den Lojale Lagspiller kan trives og blomstre i rutinearbeid om jobben vedkommende gjør blir oppmuntret og anerkjent av kollegaer og ledere. Når han/hun finner en jobb vedkommende trives i, blir Den Lojale Lagspiller gjerne værende der i mange år uten at det går ut over arbeidsinnsatsen og kvaliteten i arbeidet. Vedkommende møter opp i god tid til avtaler eller arbeid, og legger gjerne ned en ekstrainnsats om det blir verdsatt. Han/hun har et ønske om å gjøre alt riktig og korrekt, noe som resulterer i høy arbeidsinnsats for de rette arbeidsgivere.

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Analytikeren er som regel mer innadvendt enn utadvendt, vanligvis detaljrettet, analytisk, realistisk, systematisk og stabil. Vedkommende vet hvor alt befinner seg til enhver tid og kan kanskje huske ord for ord hva som ble sagt i siste samtale. Samtidig kan han/hun iblant virke ganske distansert og er gjerne følsom for konstruktiv tilbakemelding. Analytikeren er opptatt av å vurdere oppgaver og konsekvenser grundig. Han/hun har stort fokus på å være faglig oppdatert og vil på grunn av sine detaljkunnskaper kunne virke temmelig bestemt i både faglige og personlige spørsmål. Da Analytikeren tilhører den Kvalitetssøkende familien og er grundig, logisk og systematisk går vedkommende sjelden fra halvgjort jobb.

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Den Detaljorienterte Pådriveren er grundig, resultatorientert, analytisk, åpen for nytt, ambisiøs, arbeidsom, uavhengig, initiativrik, direkte og ansvarssøkende. På grunn av sin engasjerte natur vil han/hun balansere mellom ut- og innadvendthet, men kan i rette omgivelser være blant de mer utadvendte. Når han/hun arbeider med en sak, stiller vedkommende svært høye krav til seg selv og sine medarbeidere, og kan noen ganger oppfattes som temmelig kravstor av andre. Dette er en svært arbeidsom og grundig person som ønsker å levere feilfrie resultater som ikke skal kunne kritiseres av noen. Målfokus, kontroll, kvalitet og saksorientering er også viktige trekk ved Den Detaljorienterte Pådriveren.

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Den Målrettede Logiker er ambisiøs, seriøs, saksrettet, systematisk, fordypende, nøyaktig, analytisk og omstendelig. Vedkommende liker å ha kontroll med sine gjøremål, og arbeider best når han/hun har nok tid til å være grundig. Forutsigbarhet og stabilitet er viktige rammevilkår for at han/hun skal trives, og Den Målrettede Logiker kan grunnet sin høye faglige kunnskap være en utmerket prosjektleder.

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Den Målbevisste Systematiker er lojal, stabil, forsiktig, grundig, arbeidsom, korrekt, logisk, strukturert, rasjonell, vurderende, analytisk, saksorientert, kvalitetsbevisst og nøyaktig. Han/hun fokuserer mer på sak enn på person, holder sine frister, er arbeidsom, og legger sin ære og sin lojalitet i å levere fra seg ordentlige og kvalitetssikrede resultater. Vedkommende trives best når arbeidsmiljøet preges av System, Orden og Struktur (SOS). Den Målbevisste Systematiker jobber naturlig nok systematisk for å nå sine mål, stiller krav til sine medarbeideres fagkunnskap og er som oftest mer opptatt av faglige mål enn av nyorientering.

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Serviceyteren er lojal, arbeidsom, pålitelig, effektiv, positiv, fleksibel, tilpasningsdyktig, mer personorientert enn saksorientert, imøtekommende, hjelpsom og innordnende. Han/hun har lett for å omgås andre og er avslappet og lyttende når dette er nødvendig. Serviceyteren er åpen, redelig og tillitsvekkende og takler konflikter greit. Vedkommende har god sans for orden og system. Serviceyteren er ingen typisk nyskaper, og er dyktigere til å etablere en god atmosfære i en stabil organisasjon, enn til å skape noe helt nytt. Han/hun er til å stole på og legger sin ære i å levere det som forventes og gjerne litt til, uten å skryte av det. På den annen side er Serviceyteren positiv til forandringer, bare endringene er logiske og tydelig kommunisert.